(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Een besparing van € 120.000,- voor failliete directeur

Elke dag worden wij als CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Vaak zijn deze vragen snel en eenvoudig te beantwoorden, maar soms komen er bijzondere praktijkgevallen voorbij waarbij we echt al onze expertise moeten inzetten. In de rubriek “CC” (CijferMeester Cases) laten we graag zien wat onze CijferMeesters allemaal kunnen bereiken. Deze specifieke case is aangedragen door Frank Gerdzen, een CijferMeester uit Wierden.

Een besparing van € 120.000,- voor een ondernemer in faillissement: Tijdig actie ondernemen en communicatie openhouden

Een positieve relatie met de bank en de belastingdienst kan van onschatbare waarde zijn. In dit geval heeft het een aanzienlijke besparing van maar liefst € 120.000,- opgeleverd voor een klant, dankzij de inzet van een CijferMeester tijdens een faillissement.

Jarenlang presteerde het MKB-bedrijf uitstekend. Maar plotseling volgde een neerwaartse spiraal in de resultaten. De banden met de bank en de belastingdienst waren altijd al goed geweest. Toen de zaken minder gingen, werd dit dan ook direct gedeeld met deze partijen. Er werden zelfs in nauw overleg met de bank drastische maatregelen genomen, maar helaas mocht dit niet baten en ging het bedrijf failliet.

De directeur-grootaandeelhouder had persoonlijk borg gestaan voor een bedrag van een ton, en daarom nam de CijferMeester contact op met de bank. Hij vroeg naar de plannen met betrekking tot deze borgstelling, aangezien de directeur inmiddels weinig meer te bieden had en in het verleden al flink in de onderneming had geïnvesteerd. De bank toonde begrip en besloot om de borgstelling te laten vervallen.

Een vergelijkbare aanpak werd gehanteerd bij de belastingdienst. Twee jaar achter elkaar was er een te hoge voorlopige teruggave uitbetaald aan de directeur en zijn echtgenote, wat neerkwam op een totaalbedrag van € 20.000,-. Na het aantonen dat het bedrijf altijd correct de schuldeisers had voldaan, het echtpaar gedurende lange tijd geen salaris had opgenomen en geen enkel bedrag uit de onderneming had gehaald, besloot ook de belastinginspecteur om toegeeflijk te zijn.

De belangrijkste lessen uit deze casus? “Als ondernemer is het van cruciaal belang om direct aan de bel te trekken zodra de zaken minder rooskleurig worden. Wees open en eerlijk richting je bank, de belastingdienst en eventuele schuldeisers. Informeer hen en onderhoud goede relaties. Dit vergemakkelijkt het vinden van oplossingen aanzienlijk. En bovenal, wees er op tijd bij. Zodra aanmaningen of dwangbevelen zijn uitgevaardigd, ben je eigenlijk al te laat. Dan zijn de betrokken partijen doorgaans zo geïrriteerd dat ze niet meer ontvankelijk zijn voor welke oplossing dan ook.”

Ik heb interesse

Cases

Altijd een aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk aan specialisten

Onze CijferMeesters