(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

CijferMeester is altijd bij jou in de buurt

Hoe kunnen we jou helpen?

Even snel sparren over jouw situatie?

Met meer dan 50 locaties, verspreid over heel Nederland, zijn we altijd in de buurt.

Vind jouw CijferMeester

Voor administratieve ondersteuning, fiscale expertise en bedrijfseconomische advisering

Veel gestelde vragen:

Dat hangt af van het moment waarop je overstapt. Als je van administratiekantoor wisselt op 1 januari, dan zijn er waarschijnlijk geen kosten. Als je gedurende het kalenderjaar wisselt, dan hangt het af van de wijze waarop jouw administratie gevoerd wordt en of het overstappen geld kost. Daar informeren wij je vooraf over.

Nee, dat is gelukkig niet nodig. Onze CijferMeesters zijn bijzonder kundig in het overnemen van een boekhouding. Vaak kunnen zij ook nog verbeteringen realiseren.

Een steeds groter deel van onze dienstverlening verloopt ‘papierloos’. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om je boekhouding langs te komen brengen. Je kunt je facturen eenvoudig scannen of fotograferen met je smartphone en naar ons mailen. Vervolgens kun je via het internet volledig volgen hoe wij je facturen verwerken.

Hoewel het niet altijd noodzakelijk is om op te zeggen, is het wel zo netjes om afscheid te nemen van je vorige intermediair. Hoe zou je het vinden als een klant van jou de relatie opeens beëindigt zonder hierover te communiceren? Indien je om specifieke redenen erg opziet tegen het zelf opzeggen, kunnen wij dit ook namens jou verzorgen.

Dit verschilt per CijferMeester-kantoor. Vraag dit dus even na bij het kantoor waar je klant zou willen worden.

Nee, je hoeft geen verstand te hebben van boekhouden. Wel zullen wij je graag uitleggen wat het nut van een goede boekhouding kan zijn voor jou. En als je behoefte hebt aan bepaalde inzichten, dan zullen wij de boekhouding graag zo inrichten dat deze aan jouw informatiebehoefte kan voldoen.

Ja, dit kan bij wijze van spreken in 5 minuten worden geregeld.

Ja, graag zelfs. Naarmate wij inhoudelijk betrokken zijn bij jouw bedrijf en jouw persoonlijke financiële situatie, kunnen wij jou beter adviseren. CijferMeesters worden hier ook in getraind. Van iedere intermediair mag worden verwacht dat deze een goed boekhouding kan voeren. Juist in de adviesrelatie maken wij het onderscheid door jou meer van dienst te zijn.

Ja, dat kan. Het is de vraag of dit altijd even handig is, maar technisch kan dit inderdaad. Wij laten jou graag de diverse mogelijkheden van (aanleveren van) boekhouden zien, zodat je die werkwijze kunt kiezen die het beste bij jou past.

De meeste van de CijferMeester-kantoren bieden inderdaad deze mogelijkheid. Mocht jouw CijferMeester deze dienst niet bieden, dan heeft hij vaak uitbesteed bij een collega-kantoor binnen ons netwerk. De kwaliteit is dus altijd gewaarborgd.

Bij grote investeringen in bedrijfsmiddelen is het belangrijk dat er een goede businesscase is, m.a.w.: ga je jouw geld van de investering wel terugverdienen. Wellicht heb je een lening nodig. Ook dan kunnen wij je ondersteunen. Bij grote aanschaffingen moet er ook naar de verzekeringen worden gekeken. Ook daar zijn we alert op. Als klant van CijferMeester kun je erop vertrouwen dat alle relevante zaken aan bod komen.

Ja, dit is uiteraard mogelijk. Wij zijn wel van mening dat het altijd jouw ideeën en jouw plan moeten zijn. Wij kunnen je echter helpen met het stellen van de juiste vragen om jouw businesscase nog scherper te formuleren. Ook kunnen wij jouw ideeën uitwerken in een financiële paragraaf; dat is immers ons vak. Tenslotte kunnen wij je ondersteunen bij het vinden van financiering (indien nodig).

In principe is geen doorlooptijd nodig. Als je nu een van onze kantoren belt, dan kun je 5 minuten later ‘live’ zijn. Uiteraard is wel enige tijd nodig voor een kennismaking, het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst, en in een ideale wereld doen we dat eerst en starten we daarna de dienstverlening. Maar als het echt moet, dan kun je NU starten.

Aan jou de keuze. Het hoeft niet, maar is vaak wel raadzaam. Graag horen wij van jou welke ambities/dromen je hebt, en welke rol jouw bedrijf speelt bij het realiseren van die ambities/dromen.

Alleen een AA of een RA mag een accountantsrapport maken. De meeste CijferMeester-kantoren mogen dit niet, maar binnen ons netwerk van ruim 65 kantoren hebben wij wel kantoren die dit mogen. Dankzij het feit dat CijferMeesters volgens ons kwaliteitshandboek werken, kan iedere CijferMeester via een bij ons aangesloten RA of AA kantoor een accountantsverklaring leveren.

Zes van onze kantoren zijn gespecialiseerd in schuldsanering. Indien je je bij een van onze kantoren meldt, dan zorgen zij ervoor dat dit kantoor wordt ingeschakeld voor jou.

Negatieve cijfers zijn geen probleem, zolang wij de indruk hebben dat jouw bedrijf perspectief heeft, op termijn weer gezond wordt en je de kosten van onze dienstverlening kan betalen. Indien hier twijfel over bestaat, is het denkbaar dat we jou een voorschot vragen voor onze dienstverlening.

Wij kunnen je prima helpen bij het overstappen naar een andere rechtsvorm. Uiteraard zullen we eerst met jou in gesprek gaan over aanleiding en doel van de andere rechtsvorm. Hierbij komt regelmatig voor dat verwachte voordelen anders uitpakken dan verwacht en dat wordt afgezien van een andere bedrijfsvorm. Schakel ons dus op tijd in!

Ook in deze situatie kun je klant worden bij CijferMeester. Houd er echter rekening mee dat de kosten van onze dienstverlening hoger zijn naarmate wij meer voor jou moeten doen. Vaak blijkt dat met enkele simpele tips een schoenendoos kan worden voorkomen en dat jouw deel van de boekhouding een ‘lust’ wordt in plaats van een ‘last’.

Nee, hiervoor zijn onze CijferMeesters niet gekwalificeerd. Wij kunnen je wel helpen om voor jezelf duidelijk te krijgen wat je wilt bereiken, hoe realistisch dit is en hoe risicogevoelig je bent. Concrete adviezen mogen wij echter niet geven.

Dit verschilt per starter. Sommige starters kunnen volstaan met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Anderen moeten investeren en hebben een gedegen voorbereiding nodig. Weer anderen zijn werkeloos en willen mogelijk met behoud van een uitkering starten. In alle situaties kun je terecht bij een CijferMeester die je vervolgens kan adviseren en evt. ondersteunen bij het opstarten van jouw bedrijf.

En hoe zit dat bij jouw bedrijf? Ben je altijd de goedkoopste? Wij zijn van mening dat de prijs van de dienstverlening niet van doorslaggevend belang is. Je wilt toch kwalitatief goede ondersteuning en adviezen? Wij investeren veel in de deskundigheid en het vakmanschap van CijferMeesters en vinden dat dit zo’n toegevoegde waarde heeft, dat wij nooit de goedkoopste zullen zijn. Dankzij ons uitgekiende concept is het wel mogelijk onze dienstverlening aan te bieden tegen een zeer concurrerende prijs.