CijferMeester Cases

Elke dag opnieuw worden onze CijferMeesters geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van boekhouding, belasting en bedrijfsadvies. Meestal zijn die eenvoudig en snel te beantwoorden. Maar zo nu en dan zijn er bijzondere praktijkgevallen, waarbij alle zeilen bijgezet moeten worden. In de rubriek CC (CijferMeester Cases) laten we graag zien waartoe onze CijferMeesters allemaal in staat zijn. Deze case is aangedragen door Gerben Staring, CijferMeester Rosmalen.

Schoon schip maken met de belastingdienst

‘Zakelijke en privé liepen door elkaar’

De regels van de belastingdienst zijn verre van eenvoudig. Bovendien veranderen ze steeds. Daarom geven we met regelmaat interne cursussen om onze CijferMeesters bij te spijkeren.

Kort na zo een interessante maar vermoeiende dag in het leslokaal keek een van onze CijferMeesters met extra aandacht naar het dossier van een nieuwe klant. De man in kwestie was net gestopt met zijn bedrijf. Hij had echter nog wel een bedrijfspand op zijn naam staan en was ook eigenaar van de bovenwoning die hij verhuurde. Het bleek dat kosten en opbrengsten daarvan al vele jaren via de onderneming en daarmee zakelijk waren aangegeven in de aangifte. Echter, de bovenwoning had nooit als zakelijk bestempeld mogen worden. Er was namelijk altijd al sprake van een afzonderlijk te verhuren ruimte (en dat gebeurde dus ook). Kortom, de vorige boekhouder had ten onrechte posten zakelijk geboekt terwijl die in de privésfeer behoorden.

Wat te doen? Onze CijferMeester ging aan het rekenen wat de financiële gevolgen waren van de incorrecte aangiftes van de afgelopen jaren. Het bleek dat dit een behoorlijk bedrag was. Een naheffing met boete lag dus voor de hand als de belastingdienst dit zou ontdekken. In overleg met de klant besloot de CijferMeester dat moment niet af te wachten. In plaats daarvan zocht hijzelf per brief en telefoon contact met de belastinginspecteur. En speelde open kaart. De vorige boekhouder – onze CijferMeester had ‘m persoonlijk gesproken – had uit pure onwetendheid e.e.a. niet goed verwerkt. Het herstel van deze fout zou veel kosten met zich meebrengen waardoor de netto-opbrengst voor de belastingdienst gering zou zijn.

De belastinginspecteur toonde begrip en nam dankbaar kennis van het cijfermatig overzicht dat hij in handen kreeg. En besliste uiteindelijk de zaak met gesloten beurzen af te doen. Ja, er waren dingen misgelopen, maar nieuwe aangiftes en nieuwe jaarcijfers opstellen over de afgelopen 5 jaar zou alle partijen, dus ook de belastingdienst, flink wat tijd en geld kosten. Daarom dus dit gebaar. Vooropgesteld dat de ondernemer in ruste voortaan alleen nog in privé aangifte doet, maar dat spreekt voor zich.

Gerben Staring

CijferMeester Rosmalen

Eensmanszaak

Uw eigen bedrijf
Geen personeel

VOF

Vennootschap onder firma
Samen ondernemen

Maatschap

Uw eigen bedrijf
Ondersteuning samen doen

BV

Vanaf € 1 kapitaal
Aandelen op naam

NV

Vanaf € 45.000 kapitaal
Aandelen vrij verhandelbaar

Stichting

Ideële doelstelling
Lidmaatschap niet mogelijk

Vereniging

Leden met zelfde belang
Geen winstoogmerk

Expat

Nederlander in buitenland
Buitenlander in Nederland

Waarmee kunnen wij u helpen?