(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Vennootschapsbelasting

Elke BV is verplicht vennootschapsbelasting te betalen over haar winst. De winst wordt vastgesteld in de jaarrekening, die de BV elk boekjaar moet opstellen en deponeren bij de KvK. Na aftrek van belasting wordt de winst toegevoegd aan het vermogen van de BV. Als er geld uit het vermogen wordt onttrokken en uitgekeerd aan de aandeelhouders, wordt dit een dividenduitkering genoemd.

 

Deze regels gelden ook voor buitenlandse BV’s die met een Nederlands adres bij de KvK staan ingeschreven. Zo worden bijvoorbeeld Ltd’s (Engeland), BVBA’s (België) en GmbH’s (Duitsland) door de belastingdienst op dezelfde manier behandeld als Nederlandse BV’s.

Geldt deze verplichting ook voor stichtingen?

Ja, stichtingen zijn ook VPB-plichtig, tenzij de belastingdienst schriftelijk heeft bevestigd dat dit niet het geval is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ANBI-organisaties die fondsen inzamelen voor goede doelen.

Geldt de verplichting ook voor verenigingen?

Verenigingen zijn in principe niet VPB-plichtig, tenzij ze aan bepaalde criteria voldoen. Voetbalverenigingen en watersportverenigingen met een eigen jachthaven moeten er bijvoorbeeld op letten dat ze zich binnen de fiscaal toelaatbare grenzen blijven bewegen, anders kunnen ze VPB-plichtig worden.

Het begrip lichamen

De belastingdienst maakt onderscheid tussen lichamen en natuurlijke personen. Waar natuurlijke personen aangifte doen van inkomstenbelasting, moeten lichamen (bedrijven en organisaties) aangifte doen van vennootschapsbelasting. Lichamen betalen vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag, wat de belastbare winst in een bepaald jaar is verminderd met aftrekbare verliezen. Voorbeelden van lichamen zijn vennootschappen met aandelenkapitaal en coöperaties. Daarnaast moeten ook stichtingen en verenigingen soms aangifte vennootschapsbelasting doen, met name als ze een onderneming drijven.

 

In Nederland gevestigde lichamen zijn binnenlandse belastingplichtigen, terwijl buitenlandse belastingplichtigen lichamen zijn die in het buitenland zijn gevestigd maar inkomsten uit Nederland ontvangen.

Ik heb interesse

Heb jij interesse in onze dienstverlening?

Wil je graag meer weten? Laat je gegevens hier achter, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Altijd één aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk aan specialisten