(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Jaarrekening

Een jaarrekening is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het omvat een jaarverslag van het bestuur, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Inhoud van de jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit drie hoofdonderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting, zoals een jaarverslag. De hoeveelheid gegevens die een onderneming openbaar moet maken, hangt af van haar grootte. Grotere ondernemingen moeten meer informatie publiceren dan kleinere.

Verschillen per onderneming

Een kleine rechtspersoon hoeft slechts een beperkte balans met toelichting bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Een middelgrote rechtspersoon moet naast de balans ook een winst- en verliesrekening, een eenvoudig jaarverslag en een eenvoudige accountantsverklaring deponeren. Een grote rechtspersoon moet hetzelfde deponeren als een middelgrote rechtspersoon, maar dan uitgebreider. De specifieke criteria zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (art.2:396 en art.2:397). Raadpleeg gerust jouw CijferMeester voor meer informatie.

De balans

De balans geeft een momentopname weer van een onderneming. Dit moment is vaak 31 december, maar het kan ook een andere datum zijn. De balans toont alles wat op dat moment in de onderneming aanwezig is, inclusief schulden, goederen, uitstaande rekeningen, enzovoort.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening laat zien wat een onderneming in een jaar heeft verdiend en welke kosten zijn gemaakt. Door de opbrengsten en kosten tegen elkaar weg te strepen, wordt de winst of het verlies van de onderneming berekend.

De toelichting

De omvang van de toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon is de toelichting beknopt, met een verwijzing naar hoe de balans tot stand is gekomen en het aantal medewerkers. Bij een grote rechtspersoon is de toelichting uitgebreider en kan zelfs informatie over betalingen aan de directie worden vermeld.

 

Voor BV’s is het verplicht om de jaarrekening binnen 5 maanden na afloop van het verslagjaar bij de KvK te deponeren. De AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) kan besluiten deze termijn met 6 maanden te verlengen zonder goedkeuring van de KvK. IB-ondernemers zijn niet verplicht om een jaarrekening te maken, maar ze moeten wel een winstaangifte bij de belastingdienst indienen, die vergelijkbaar is met een jaarrekening. Bij CijferMeester-klanten is het mogelijk om via een webportal inzicht te krijgen in de boekhouding met handige overzichten. Vaak worden adviesgesprekken gevoerd op basis van actuelere managementinformatie uit de webportal, aangezien het maken van een jaarrekening vaak enige tijd in beslag neemt. Indien nodig kunnen jaarrekeningen natuurlijk nog steeds worden geleverd, bijvoorbeeld voor bankzaken zoals een hypotheekaanvraag.

 

Ik heb interesse

Heb jij interesse in onze dienstverlening?

Wil je graag meer weten? Laat je gegevens hier achter, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Altijd één aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk aan specialisten