Ondernemer voor inkomstenbelasting?

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Omdat er belastingvoordelen voor inkomstenbelasting zijn te realiseren door jezelf als ondernemer te beschouwen, wordt getoetst of iemand zich daadwerkelijk als ondernemer manifesteert. De belastingdienst beoordeelt of u ondernemer bent aan de hand van de volgende criteria:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?

  Als u alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?

  Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.

 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?

  Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt.

 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?

  Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

 • Wie zijn uw opdrachtgevers?

  U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer erkend.

 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?

  U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.

 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?

  Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.

 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

  Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting.

  Ik heb interesse in bovenstaande dienstverlening. Wilt u mij daarover terugbellen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen