(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Ondernemer voor inkomstenbelasting?

Niet iedereen die zichzelf als ondernemer ziet, wordt ook als zodanig erkend voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak leggen bepaalde criteria op waaraan een persoon moet voldoen om als ondernemer te worden beschouwd. De belastingdienst controleert nauwgezet of iemand daadwerkelijk als ondernemer optreedt, omdat er belastingvoordelen voor de inkomstenbelasting zijn verbonden aan het ondernemerschap.

De beoordeling van ondernemerschap door de belastingdienst is gebaseerd op de volgende criteria

  • Maakt jouw onderneming winst? Zo ja, hoeveel? 

Als je slechts een kleine winst behaalt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je in de toekomst winst zult maken. In dat geval wordt jouw activiteit niet beschouwd als een onderneming.

 

  • Hoe zelfstandig opereert jouw onderneming?

Als anderen bepalen hoe jij jouw onderneming moet runnen en jouw werkzaamheden moet uitvoeren, wordt meestal niet gezien als een onderneming.

 

  • Heb je kapitaal (in de vorm van geld)?

Kapitaal is vaak noodzakelijk voor ondernemingen. Je moet bijvoorbeeld investeren in reclame, personeel en verzekeringen. Als je over voldoende kapitaal beschikt om jouw onderneming te starten en een tijdje draaiende te houden, kan dat erop wijzen dat je een onderneming hebt.

 

  • Hoeveel tijd besteed je aan jouw werkzaamheden?

Als je veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat het rendabel is, wordt dit meestal niet gezien als een onderneming. Aan de andere kant moet je wel voldoende tijd besteden om jouw werkzaamheden winstgevend te maken.

 

  • Wie zijn jouw opdrachtgevers?

Het streven is om meerdere opdrachtgevers te hebben om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Als je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt jouw afhankelijkheid van een enkele opdrachtgever af en wordt je als zelfstandiger beschouwd. Een klantenkring die voornamelijk bestaat uit familie en vrienden wordt doorgaans niet erkend als ondernemerschap.

 

  • Hoe promoot je jouw onderneming naar buiten toe?

Aangezien jouw bestaan afhankelijk is van opdrachtgevers, moet je jouw onderneming voldoende kenbaar maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door reclame, een website, een uithangbord of eigen briefpapier.

 

  • Loop je ‘ondernemersrisico’?

Is er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je jouw goede naam voor de uitoefening van jouw werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten? Als je ‘ondernemersrisico’ loopt, heb je waarschijnlijk een onderneming.

 

  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, word je beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

 

Ik heb interesse

Heb jij interesse in onze dienstverlening?

Wil je graag meer weten? Laat je gegevens hier achter, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Altijd één aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk aan specialisten