(088) 268 35 55 info@cijfermeester.nl

Login

Een rechtsvorm kiezen

Bij het starten van jouw onderneming moet je een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere jouw aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf en jouw belastingverplichtingen. Het kiezen van de juiste vorm is dus niet een simpele rekensom, maar hier komen ook privé elementen in terug.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak drijf je de onderneming alleen. Dat is het geval als je een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld notaris of huisarts), of als je de enige eigenaar van je bedrijf bent. Je kunt dus ook een eenmanszaak hebben als je personeel in dienst hebt. Als je aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, ben je voor de inkomstenbelasting voortaan ondernemer. Je kunt dus gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers.

 

Ook voor de btw ben je zelf ondernemer en zijn de btw-regels op jou van toepassing.

 

De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Als je een eenmanszaak hebt, dan ben je dus persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming.

Besloten Vennootschap (BV)

Bij de oprichting schakel je een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt.

 

De bv wordt beschouwd als de ondernemer. Zij betaalt over de winst vennootschapsbelasting. Voor de btw is de bv ook ondernemer en zijn de btw-regels op haar van toepassing. Als de bv personeel in dienst neemt, krijgt zij te maken met loonheffingen.

 

Als je directeur-grootaandeelhouder bent van de bv en je ontvangt een salaris van haar, dan gelden voor jou wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de bv als jouw werkgever loonheffingen in, en je betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting. Als directeur-grootaandeelhouder van de bv ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

 

Als de bv dividend uitkeert op jouw aandelen, houdt zij dividendbelasting in.

 

De bv is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur of eigenaar kun je bij wanbeheer ook aansprakelijk worden gesteld.

Maatschap

Bij een maatschap oefen je een vrij beroep uit in samenwerking met anderen (jouw ‘maten’), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum. Je kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of je kunt een deskundige inschakelen. Elke maat van de maatschap die aan de criteria voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers.

 

Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. Als jij namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.

 

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap.

Vennootschap onder firma (VOF)

Bij een vennootschap onder firma (vof) begin je samen met anderen (de firmanten of vennoten) een onderneming. Je kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of je kunt een deskundige inschakelen. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, kan mogelijk gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

 

Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als je bijvoorbeeld met z’n drieën een vof vormt, zijn jullie alle drie ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof als geheel ondernemer voor de btw. De vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als jij namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen.

 

De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof.

 

Een vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, kan mogelijk gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

 

Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als je bijvoorbeeld met z’n drieën een vof vormt, zijn jullie alle drie ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof als geheel ondernemer voor de btw. De vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als jij namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen.

Stichting of vereniging

Er wordt nogal eens gedacht dat door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een stichting of een vereniging het betalen van belasting kan worden voorkomen. Niets is minder waar! Stichtingen en verenigingen worden in bepaalde gevallen ook als onderneming beschouwd. Jouw stichting of vereniging betaalt dan over de winst vennootschapsbelasting. En dat kan je duur komen te staan, want waarschijnlijk had je minder belasting betaald als jouw activiteiten in een eenmanszaak zouden zijn belast. Tenslotte kun je als bestuurder van een stichting of vereniging in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging.

Ik heb interesse

Heb jij interesse in onze dienstverlening?

Wil je graag meer weten? Laat je gegevens hier achter, en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! We staan klaar om je te helpen en al je vragen te beantwoorden.

Altijd één aanspreekpunt

Snel schakelen

Netwerk aan specialisten