Versoepeling uitstel van betaling belastingdienst

Het kabinet versoepelt het uitstelbeleid voor belastingbetalingen met het oog op de tweede golf van de coronacrisis. Het eerder gesloten digitale portal om uitstel aan te vragen is heropend en de deadline is verschoven van 1 oktober 2020 naar 1 januari 2021.

Het kabinet besluit tot uitstel zodat er één uitstelbeleid is met één einddatum, zo schrijven staatssecretarissen Vijlbrief en van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het kabinet merkt op dat ondernemers opnieuw hard worden geraakt door de coronacrisis. ‘Ook de komende periode brengt weer veel onzekerheid voor hen mee. Voor sommigen geldt dat zij tot nu toe hebben kunnen overleven door bijvoorbeeld hun reserves aan te spreken, maar hier niet op kunnen blijven teren.’

Uitstel voor iedereen, met terugwerkende kracht

Om die reden is het beleid omtrent het uitstel van betaling voor belastingschulden versoepeld. Tot 1 januari 2021 kunnen ondernemers dat uitstel aanvragen, ongeacht of ze dat eerder hebben gedaan of niet. ‘Als zij aan de voorwaarden voldoen van het beleidsbesluit, komen zij daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor hun opgebouwde belastingschuld,’ aldus de staatssecretarissen. Het uitstel geldt met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020.

Het digitale uitstelportaal werd per 1 oktober gesloten, maar is per 4 november opnieuw geopend. Daar kunnen ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ook verzoeken die op andere manieren zijn binnengekomen bij de fiscus worden volgens het versoepelde beleid behandeld, zo belooft het kabinet. Bedrijven die tussen het sluiten en de heropening schriftelijk bijzonder uitstel hebben aangevraagd, komen dus ook in aanmerking. De fiscus behandelt deze verzoeken binnen drie weken na aanvraag – ook als nog niet eerder uitstel is aangevraagd.

Opsturen vóór 31 december

De Belastingdienst raadt ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben aangevraagd dit vóór 31 december te doen. Wanneer een ondernemer uitstel krijgt, stuurt de fiscus in het voorjaar van 2021 een brief met een voorstel voor een betalingsregeling. Dat betreft de opgebouwde schuld in de uitstelperiode. De aflossingsperiode werd eerder al verruimd naar 36 maanden. Aflossen kan dan van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

Ook ondernemers die al eerder uitstel hebben ontvangen, kunnen deze periode nu verlengen. Als dat uitstel afloopt voor het einde van het jaar, vraagt de Belastingdienst bedrijven om uitstel aan te vragen. Mensen die al uitstel hebben toegewezen gekregen tot 1 januari 2021 hoeven niets te doen. Voor al deze bedrijven geldt ook dat ze een voorstel voor terugbetaling ontvangen komend voorjaar.

Aanvragen uitstel

De Belastingdienst adviseert de volgende documenten bij de hand te houden bij de aanvraag:

 • uw RSIN of BSN
 • naam, postcode en huisnummer van uw bedrijf
 • naam en telefoonnummer van uw contactpersoon
  (als u die hebt)
 • liquiditeitsprognose
  (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was 20.000 euro of hoger toen u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg)
 • verklaring van derde-deskundige
  (als u verlenging aanvraagt en uw belastingschuld was 20.000 euro of hoger toen u voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvroeg)
 • andere bewijsstukken
  (als u verlenging aanvraagt en bewijsstukken wilt meesturen die niet verplicht zijn)

Nadat het digitale verzoek is verzonden, geeft de Belastingdienst meteen een digitale ontvangstbevestiging. Hierop staan de naam en het RSIN van uw onderneming. U kunt deze ontvangstbevestiging afdrukken voor uw eigen administratie. U krijgt later ook nog een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. U krijgt één ontvangstbevestiging per verzoek, ook als u één verzoek hebt gedaan voor meerdere aanslagen. De Belastingdienst streeft ernaar dit zo snel mogelijk te doen, maar omdat de fiscus veel aanvragen verwacht kan dat enige tijd duren.

 

 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen