Verplichte gegevens op de factuur

De ontvangen en uitgeschreven facturen moet u doorlopend en opeenvolgend nummeren. Op facturen moeten de volgende gegevens vermeld worden:

 • datum en nummer
 • naam, adres en btw-identificatienummer van de leverancier of van de afnemer
 • omschrijving van het geleverde goed of van de verrichte dienst
 • prijzen exclusief btw, uitgesplitst naar btw-tarief
 • de btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief

Voor de ontvangen facturen is het toegestaan dat de gegevens die u moet vastleggen beperkt blijven tot het bedrag van de vergoeding en het btw-bedrag. Voor de uitgeschreven facturen geldt hetzelfde. Het enige verschil is dat u de uitgeschreven facturen wel opeenvolgend moet nummeren.

Wanneer u voor deze werkwijze kiest, moet u zich houden aan de volgende voorwaarden: Bij de boeking van ontvangen facturen moet u in de administratie een nummer of een ander kenmerk opnemen. Bij de uitgeschreven facturen vermeldt u het factuurnummer of een ander kenmerk. Voor beide gevallen gaat het er om dat de factuur, die bij een boeking hoort, op eenvoudige wijze is terug te vinden. Omgekeerd geldt ook dat bij een factuur de betreffende boeking op eenvoudige wijze is terug te vinden.

Als u het kasstelsel toepast, dan hoeft u de facturen die u uitreikt niet afzonderlijk te boeken. U kunt volstaan met het overzichtelijk bewaren van een kopie van deze facturen.

Meer lezen over BTW?

Bent u ondernemer voor de BTW?
Wat zijn uw BTW verplichtingen?
Kan ik ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen?
Ik lever aan het buitenland, waar moet ik op letten?
Wat is BTW?

 • 60+ kantoren
  Altijd één in de buurt!
 • 3000+ klanten
  Bent u de volgende?


Offerte aanvragen