Wees op tijd met uw nieuwe aanvraag VAR, Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is een verklaring van de Belastingdienst die uw bedrijf zekerheid geeft over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van inkomsten die een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) voor opdrachten ontvangt van uw bedrijf.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Deze VAR wordt m.i.v. 1 april a.s. vervangen door nieuwe wetgeving waarin wordt gewerkt met door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten. Onlangs is bekendgemaakt dat de Eerste Kamer op 26 januari en 2 februari 2016 zal stemmen over het stelsel van modelovereenkomsten dat de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangt.

Akkoord
Als uw bedrijf (of de opdrachtnemer) deze voor 1 februari 2016 voorlegt aan de Belastingdienst, geeft de fiscus voor 1 april 2016 aan of hij akkoord gaat met het contract. Om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst moet deze worden gemaild naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. In de overeenkomst of begeleidende e-mail moeten een aantal punten staan:

 • de naam van uw bedrijf;
 • het soort bedrijf;
 • uw contactgegevens;
 • het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)/ of Burgerservicenummer (BSN);
 • het aantal opdrachtgevers;
 • een overzicht van alle afspraken;
 • de werkzaamheden en de werkomstandigheden;
 • eventuele bemiddeling;
 • specifieke regelgeving of certificeringseisen en
  eventuele van toepassing zijnde richtlijnen of algemene voorwaarden