Deadline aanmelden nieuwe kleine ondernemingsregeling op 20 november

betalingstermijn van 60 dagen

Voor wie geldt de nieuwe KOR?

Wanneer je in Nederland gevestigd bent als kleine ondernemer (ongeacht de rechtsvorm) of als vaste inrichting en niet meer dan €20.000,- omzet in een kalenderjaar hebt, kun je kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). Het gaat hierbij om de omzet van in Nederland belastbare leveringen en diensten, ongeacht het tarief en ongeacht de verlegging van de heffing naar de afnemer.

Wat is het voordeel?

Wanneer je voor de KOR kiest, hoef je geen btw-aangifte te doen en ben je vrijgesteld van administratieve verplichtingen met betrekking tot verrichte leveringen en diensten in Nederland.
Er zijn wel andere administratieve verplichtingen die gelden en er is een kans dat je btw-aangifte moet doen als de heffing van btw naar je is verlegd.

Wanneer geldt de KOR niet?

De nieuwe KOR geldt niet voor de levering van onroerende zaken die door de ondernemer in zijn bedrijf zijn gebruikt.
Let op! Kom je in een kalenderjaar boven de omzetgrens uit, dan is de vrijstelling niet meer van toepassing en ben je verplicht dit bij de belasting aan te geven. Je bent dan weer verplicht om btw-aangifte te doen.

Tijdsduur

Wanneer er gekozen wordt voor de nieuwe KOR geldt dit in het begin voor onbepaalde tijd. Je kan de vrijstelling pas opzeggen nadat je het tenminste drie jaar hebt toegepast. Na de opzegging duurt het weer drie jaar voor je in aanmerking kan komen voor de vrijstelling.

Aanmelding

Val je nu al onder de huidige ontheffing van administratieve verplichtingen? Je hoeft je dan niet aan te melden, je wordt automatisch in de nieuwe KOR opgenomen. Val je op dit moment onder de huidige regeling, maar heb je geen ontheffing van administratieve verplichtingen en wil je gebruik maken van de nieuwe regeling, dan dien je vòòr 20 november 2019 aanvraag te doen.
Verwacht je in 2020 de omzetgrens van €20.000,- niet te overschrijden en wil je van de nieuwe KOR gebruik maken, dan dien je het bestemde formulier in te dienen om de keuze te delen met de inspecteur.

Let op: herziening btw en KOR

Ondernemers die recent hebben geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en vanaf 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe KOR, moeten rekening houden met herziening van de in het verleden gedane aftrek van voorbelasting. Vanaf 1 januari 2020 worden de bedrijfsmiddelen uitsluitend gebruikt voor vrijgestelde prestaties. De herzieningstermijn voor onroerende zaken bedraagt negen jaar na het jaar van ingebruikname. Voor roerende zaken bedraagt de herzieningstermijn vier jaar na het jaar van ingebruikname. De herziening blijft achterwege als het bedrag van de herziene btw lager is dan € 500.
Wie alleen btw-ondernemer is vanwege de exploitatie van zonnepanelen, moet zich afvragen of het gunstig is om gebruik te maken van de nieuwe KOR wanneer de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2016 of later. De herzieningsperiode voor deze panelen is nog niet verstreken.

Let goed op als je de nieuwe regeling wilt gaan gebruiken. Er zijn risico’s. Wil je deelnemen, zorg er dan voor dat de aanvraag uiterlijk 20 november is ingediend. Overleg tijdig met uw boekhouder!