Zorgtoeslag in de toekomst niet langer voor vermogen boven € 80.000.

Het kabinet is van plan om in 2013 de zorgtoeslag af te schaffen voor personen met een vermogen van meer dan € 80.000.

De zorgtoeslag is een tegemoetkoming die u krijgt in de kosten van de premie voor een zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag wordt bepaald door de standaardpremie  en het inkomen van de aanvrager en zijn eventuele partner.

Is uw inkomen hoger dan € 36 022 (voor alleenstaanden) of € 54 264 (voor partners) dan krijgt u in 2011 bijvoorbeeld geen zorgtoeslag. Op dit ogenblik maakt het nog niet uit hoeveel vermogen u heeft. Alleen uw inkomen is van belang. Dit gaat na volgend jaar veranderen. Heeft u dan, na aftrek van uw vrijstellingen, een box 3 vermogen van € 80.000 of meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag meer. Dit maximumvermogen geldt per huishouden, en dus niet per persoon. De reden hiervoor is dat de regering wil bezuinigen. Huishoudens met een box 3 vermogen van meer dan € 80.000 hebben volgens de overheid geen toeslag nodig.

Schommelt uw vermogen rond dit maximumbedrag? Dan kan het voordelig zijn om eventuele grote aankopen juist voor de jaarwisseling van volgend jaar te doen. Dit kan het verschil uitmaken tussen wel of geen zorgtoeslag. Wilt u meer tips? Neem dan contact op met uw CijferMeester.