kind regelingen op de schop.

Zoals u ongetwijfeld uit de diverse media hebt begrepen, gaan de diverse kind regelingen op de schop. Wat gaat dat precies voor u betekenen?
Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, verdwijnen de ouderschapsverlofkorting, de aftrek levensonderhoud voor kinderen, de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders en de gratis schoolboeken. De TOG-regeling (tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen) en soortgelijke regelingen blijven wel bestaan, maar worden in andere, soortgelijke, regelingen opgenomen.

Per 1 januari 2015 blijven de volgende vier regelingen over:

  • De kinderbijslag. Deze inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen wordt leeftijdsonafhankelijk. De huidige verhoging voor oudere kinderen komt dus te vervallen.
  • Het kindgebonden budget. Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt deze verhoogd met een ‘alleenstaande ouderkop’.
  • De combinatiekorting. Deze tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg blijft bestaan.
  • De kinderopvangtoeslag. Deze compensatie voor kinderopvangkosten blijft bestaan.