Getagged met: ZZP

Opdrachtgeversverklaring als vervanger van de Wet DBA

- In plaats van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) komt er volgens het regeerakkoord nu een opdrachtgeversverklaring. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. Daarnaast deelt het regeerakkoord van Rutte III de zzp’ers in drie groepen. Laag tarief: ...


AP onderzoekt verwerking BSN in btw-nummers zzp’ers

- De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het burgerservicenummer (BSN) in btw-identificatienummers van zzp’ers. De afgelopen maanden heeft de AP verzoeken van zzp’ers gekregen om zich hier over uit te spreken. Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten ...


Wiebes stuurt brief over Wet DBA aan opdrachtgevers

- Opdrachtgevers kunnen zolang handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort zonder zorgen ZZP’ers blijven inschakelen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) laten weten in een brief aan een aantal organisaties, waaronder de SRA. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2018. Deze wet moet verkapte dienstbetrekkingen bij ZZP’ers voorkomen en heeft inmiddels al ...


Wet DBA: Tweede kamer neemt drie moties aan

- De Tweede Kamer heeft op dinsdag drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens het debat over de uitwerking van de Wet DBA op 8 december 2016. In totaal waren er twaalf moties ingediend. Het overgrote deel werd verworpen, maar de moties die werden aangenomen zijn: 1: Motie over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig ...


Kabinet wil meer duidelijkheid geven over Wet DBA

- Het kabinet wil meer duidelijkheid gaan geven over de zogenoemde Wet DBA. Rond een half miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers),  zzp-organisaties en brancheverenigingen worden medio januari geïnformeerd. Dat beloofde staatssecretaris Eric Wiebes donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Door felle kritiek op de Wet DBA was de staatssecretaris al genoodzaakt de handhaving tot 1 ...


Kan zzp’er huur niet meer van winst aftrekken?

- In augustus bepaalde de Hoge Raad dat een zzp’er onder bepaalde voorwaarden zijn hele huur mag aftrekken van de winst. Voorwaarde was wel dat 10% van het huurhuis gebruikt zou worden als werkplek. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil hier een einde aan maken, liet hij de Kamer dinsdag weten. Gat dichten Nu maakt nog geen 1% ...


Fors minder ondernemers vragen bijstand aan

- Flink minder zelfstandige ondernemers hebben in het derde kwartaal bijstand bij de gemeente aangevraagd. Daarbij hadden met name ondernemers in het mkb minder vaak hulp nodig. In totaal zijn in het derde kwartaal 21 procent minder aanvragen voor bijstand ingediend ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. In vergelijking met een ...


Wet DBA: verhaalsbepaling in modelovereenkomst

- Het is niet ongebruikelijk dat er verhaalsbepalingen worden opgenomen in een modelovereenkomst. Staatssecretaris Wiebes kijkt er dan ook niet van op dat deze door opdrachtgevers worden gebruikt om het risico op naheffing van loonheffingen af te dekken. Sinds 1 mei is de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht, het stelsel van modelovereenkomsten. Aan de hand van ...


Pensioen opbouwen als ZZP’er

- Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de ZZP’ers (te) weinig spaart voor zijn pensioen. Toch is het verstandig om nu al te beginnen met het sparen voor uw oudedagsvoorziening. Hoe kunt u als zelfstandige iets opzij zetten voor uw oude dag? Banksparen Met banksparen stort u voor uw pensioen periodiek een vast bedrag op een geblokkeerde spaarrekening. ...


Expertcommissie voor modelovereenkomsten

- Begin 2016 werd al duidelijk dat sommige van de door de Belastingdienst goedgekeurde en gepubliceerde DBA-modelovereenkomsten weliswaar op fiscale aspecten waren beoordeeld, maar civielrechtelijk niet helemaal klopten. De Commissie modelovereenkomsten Staatssecretaris Wiebes liet de bekende en duidelijke fouten herstellen, maar gaf aan dat pas in het vierde kwartaal van 2016 een uitgebreide juridische toetsing zal plaatsvinden. Voor deze toetsing is per 15 april 2016 ...


Kabinet heeft geen plannen om te tornen aan de (fiscale) positie van zzp’ers

- Bij het kabinet liggen geen plannen klaar om te tornen aan de positie van zzp’ers. Dit zei staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 29 maart 2016 in de Tweede kamer tijdens het mondelinge vragenuur. Uitspraken van de president van DNB Wiebes was naar de Kamer geroepen omdat Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) hem aan de tand wilde voelen over de ...


Schijnzelfstandigheid ZZP’ers

- Schijnzelfstandigheid ZZP’ers Mogelijk hebt u al gehoord dat ZZP’ers tegenwoordig kritisch worden bekeken door de Belastingdienst. De inspecteur is namelijk van mening dat veel ZZP’ers eigenlijk helemaal geen ondernemers zijn, maar slechts schijnzelfstandigen. Het gaat daarbij met name om ZZP’ers die werken in opdracht van een oud-werkgever, ZZP’ers die werken in de (thuis)zorg, de bouw en in ...


Goed nieuws voor zzp’ers in de zorg?

- Om gebruik te kunnen maken van de diverse ondernemersvoordelen (denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek) moet de Belastingdienst u zien als zelfstandig ondernemer. Het valt op dat de Belastingdienst deze ondernemersstatus de laatste tijd niet meer toe wil kennen aan zzp’ers in de zorg. Ze zijn in de ogen van de Belastingdienst niet zelfstandig genoeg omdat ...