Getagged met: minimumloon

Leeftijd wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 naar beneden bijgesteld

- Per 1 juli wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Vanaf die datum heeft iedereen vanaf 22 jaar of ouder recht op het minimumloon. Ook wordt het wettelijk minimumloon met 0,89% verhoogd. Met ingang van 1 juli geldt het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar. De berekeningsmethodes voor jongeren van 18 tot en ...


Stagiaires recht op minimumloon?

- Bij 2 Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg waren stagiaires werkzaam die eigenlijk een normale dienstbetrekking hadden. In plaats van de stagevergoeding hadden zij recht op het minimumloon. De stagiaires hadden hun opleiding al afgerond en werkten gemiddeld 32 uur per week. Zij ontvingen hiervoor ongeveer € 300 per maand. De Inspectie SZW is van mening ...


Eerste Kamer akkoord met afschaffen minimumjeugdloon

- Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Jongeren gaan een volwaardig salaris ontvangen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. ...


Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017

- Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Aanpassingen Het minimumloon is gestegen van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per ...


Wijzigingen regels werk en inkomen 2017

- Op het gebied van werk en inkomen verandert er in 2017 wet- en regelgeving. Op dit moment zijn nog niet alle definitieve wijzigingen bekend. Wijzigingen welke al wel definitief zijn hebben wij voor u op een rijtje gezet. Minimumloon omhoog Sinds 1 januari 2017 is het minimumloon verhoogt. U kunt hier de actuele tabel bekijken. Eenmalige vrijstelling schenkbelasting voor eigen woning omhoog Sinds ...