Getagged met: bezwaarschrift

Bezwaar aantekenen tegen de erf- en schenkbelasting, zinvol of niet?

- De laatste tijd verschijnen er in de pers regelmatig berichten die u er op wijzen dat u bezwaar moet aantekenen tegen aanslagen die u voor de erf- en schenkbelasting heeft ontvangen. Wat zit daar nu achter? En waarom zou u dat doen? Hieronder zetten wij de zaak voor u op een rij. Wanneer u iets erft ...


Aanslag ontvangen? Laat deze tijdig controleren.

- Wanneer u een aanslag ontvangt die niet blijkt te kloppen, hebt u maximaal 6 weken de tijd om hiertegen bezwaar aan te tekenen. Zorg daarom dat u elke aanslag tijdig laat controleren door uw CijferMeester. Wat is het verschil tussen op tijd en net te laat bezwaar aantekenen? In een aantal recente uitspraken onderstreept de rechter ...


Inspecteur moet boete betalen ondanks fouten in bezwaarschrift.

- Dient u een bezwaarschrift in bij de Belastingdienst, dan moet dat bezwaarschrift aan een aantal eisen voldoen. U mag het bezwaarschrift bijvoorbeeld eigenlijk niet per fax indienen, en ook moet in het bezwaarschrift staan waar u nu eigenlijk bezwaar tegen aantekent. Houdt u zich niet aan de regels? Dan moet de inspecteur u vragen om deze ...