Uitbreiding subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgebreid met leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en entree in het vmbo.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (ocw) heeft de subsidieregeling praktijkleren, waarbij erkende leerbedrijven studenten een leerbaan aanbieden, uitgebreid. Met ingang van schooljaar 2017-2018 kunnen ook leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding in het vmbo gebruik maken van de regeling. De subsidieregeling was eerder alleen bestemd voor het vmbo, mbo en hbo.

De regeling wordt uitgebreid omdat begeleiding op de werkvloer van deze leerlingen vergelijkbaar is met begeleiding van vmbo-leerlingen die nu al onder de regeling vallen. Voor de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding gelden dezelfde voorwaarden als voor leerlingen in het vmbo:

  • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso/pro en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar;.
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat tenminste 640 klokuren per schooljaar;
  • Elke schoolweek in het laatste leerjaar omvat tenminste binnenschools onderricht;
  • Om voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700) in aanmerking te komen, moet gedurende minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd tijdens het schooljaar;
  • Het leerbedrijf moet erkend zijn.

Subsidieregeling Praktijkleren