Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.

Voor het school-, studiejaar 2016/2017 kon u een aanvraag indienen tot uiterlijk 15 september 2017 17.00 uur.
Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voor wie?

U komt als werkgever mogelijk in aanmerking voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor één van de onderstaande categorieën:

Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg
Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg
Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
Promovendi: een promotie onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO
Technologisch ontwerpers in opleiding (toio): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit

Met de uitbreiding van de Subsidieregeling praktijkleren met ingang van het schooljaar 2017/2018, zijn hier de volgende categorieën aan toegevoegd:

VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
PRO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO)
Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt. Weken in eerdere school-, studiejaren komen niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoogte subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Voor ondersteuning kunt u uiteraard bij ons terecht.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

CijferMeester Subsidieregeling praktijkleren