Subsidie preventie woning- en bedrijfsovervallen

Bent u slachtoffer geweest van een overval met geweld of bedreiging met geweld? Dan zijn er subsidiemogelijkheden om een nieuwe overval op uw woning of bedrijf te voorkomen. Bijvoorbeeld voor de installatie van een deurspion of kierstandhouder in uw woning. Voor uw onderneming kan het gaan om cameratoezicht, kluizen, overvalknoppen of training voor het personeel.

U komt in aanmerking voor subsidie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 te maken gehad met een gewelddadige inbraak of overval;
  • U bent bewoner van een woning, eigenaar van een bedrijf of filiaalhouder;
  • U hebt inmiddels de preventiemaatregelen genomen, en u kunt dit met bonnen aantonen.

Aanvragen dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven te worden ingediend.

CijferMeester subsidie