Subsidie praktijkleren

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen bieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de subsidie wanneer u begeleiding biedt aan:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • mbo-studenten die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • hbo-studenten in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), waarbij de opleiding bestaat uit leren en werken;
  • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Hoe kunt u aanvragen?

De aanvraag loopt per studiejaar. Voor het aanvragen van de subsidie kunt u terecht bij CijferMeester. Voor het studiejaar 2015-2016 kan er tot en met 15 september 2016 subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie: Subsidieregeling praktijkleren (RVO.nl)

subsidie praktijkleren CijferMeester