Subsidie energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Per 2 september is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer definitief opengesteld. In april 2017 was het subsidieplafond bereikt waardoor de regeling tijdelijk was stopgezet voor eigenaar–bewoners.

Motivatie

De regeling zorgt ervoor dat mensen subsidie kunnen krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning. De SEEH was in 2016 ingevoerd en zal tot en met december 2020 lopen met als subsidieplafond 84 miljoen euro. Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is de regeling bedoeld om huiseigenaren aan te moedigen om energiebesparende maatregelen te nemen. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”.

Isolerende maatregelen

Per woning is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen voor energiebesparende isolerende maatregelen in het huis, zoals het plaatsen van hoogrendementsglas of het isoleren van een vloer of gevel. Op deze manier kunnen eigenaren ongeveer 20 % van de kosten gesubsidieerd krijgen voor het laten uitvoeren van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf.

Aanvragen

Inmiddels kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn sinds 15 augustus 2019. Deze aanvragen kunnen worden ingediend op de website van de rijksdienst voor ondernemend Nederland. Daar staat ook meer informatie over de voorwaarden en het proces van de subsidie.hypotheek flexwerker