Stap-budget: aanvraag vanaf 1 januari 2022

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hebben in een Kamerbrief gemeld dat het STAP-budget vanaf 1 januari 2022 aan te vragen kan worden, waarbij het UWV de regeling gaat uitvoeren.

De subsidieregeling STAP-budget heeft geen drempel en er wordt maximaal € 1000 wordt het volledige bedrag van een kwalificerende opleiding vergoed. Dit komt overeen met een fiscale aftrek van scholingsuitgaven van ongeveer € 2700. De subsidieregeling STAP-budget kent een subsidieplafond gebaseerd op het beschikbare budget. Dit budget is nu ongeveer jaarlijks € 218 miljoen vanaf 2021. Als het gehele budget in enig jaar wordt gebruikt, wordt er in datzelfde jaar geen tegemoetkoming meer verstrekt. Per jaar wordt het beschikbare budget over meerdere tijdvakken beschikbaar gesteld.