Regeling Hernieuwbare Energieprojecten verlengd tot 2030

Minister Kamp van Economische Zaken heeft de termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER) verlengd van 2023 naar 2030. Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf 3 april 2017.

Het Ministerie van Economische Zaken stelt via de HER € 50 miljoen beschikbaar voor innovatieve energieprojecten en nog eens ruim € 50 miljoen via diverse andere subsidieregelingen. Ook innovaties die op lange termijn kosten besparen kunnen nu ondersteuning krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om innovaties op het gebied van warmte uit zonlicht, groen gas, getijdenenergie en wind op zee.

Volledig potentieel innovaties benutten

Volgens Minister Kamp, Economische Zaken hebben bedrijven en kennisinstellingen door de maximum termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten te verlengen naar 2030 meer mogelijkheden om het volledige potentieel van innovaties te benutten: ‘Dat komt overeen met onze visie in de Energieagenda waarbij de energietransitie ook moet leiden tot het benutten van economische kansen.’

Ondersteuningsaanvragen indienen vanaf april 2017

Aanvragen voor ondersteuning van energie-innovaties kunnen worden ingediend vanaf maandag 3 april 2017 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hieronder valt ook de eerste tender van de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Later dit jaar volgt nog een tweede tender van de DEI.

Hernieuwbare Energieprojecten