Compensatie voor vrouwelijke zelfstandigen is rond

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, krijgen een compensatie van 5.600 euro bruto. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling ondertekend.

In een ver verleden (tot mei 2005) hadden vrouwelijke zelfstandigen op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. In mei 2005 verviel deze mogelijkheid. In juni 2008 kregen deze vrouwen opnieuw recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (ZEZ).

Oneerlijk

Een aantal vrouwen die in de tussenliggende periode waren bevallen, vonden het oneerlijk dat zij geen recht hadden op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Zij kregen in eerste instantie geen gelijk van de rechter, maar in 2016 stelde Rechtbank Midden-Nederland hen wél in het gelijk. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2017, besloot de minister om een compensatieregeling te treffen.

Aanvragen

Ongeveer 20.000 vrouwen komen nu in aanmerking voor de compensatie. Deze compensatie kan van 15 mei tot 1 oktober 2018 aangevraagd worden. De compensatie wordt vanaf 1 januari 2019 uitgekeerd.

CijferMeester zwangerschaps- en bevallingsuitkering