De Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is gedeeltelijk ingegaan per 1 juli 2015. Per 1 januari 2017 vinden er wijzigingen plaats.

Volgens de Wet aanpak schijnconstructies zijn er per 1 januari 2017, de volgende maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

  • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is uitgebreid. U bent als opdrachtgever nu ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een werknemer.
  • U mag het salaris niet meer volledig contant uitbetalen. U moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken.
  • Een AOW’er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
  • U mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.
  • U moet meer gegevens vermelden op de loonstrook.
  • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
  • Krijgt uw werknemer het cao-loon niet betaald? Dan kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Dat kan nu met een verzoekschrift, en niet meer via de deurwaarder.
  • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Inspectiegegevens worden straks openbaar gemaakt.

Bestaande maatregelen

De wijziging rondom het giraal overmaken, het betalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding en het openbaar maken van inspectiegegevens is ingegaan per 1 januari 2016.

Nieuwe maatregelen

De wijziging rondom verrekeningen en inhoudingen gaat in per 1 januari 2017.

Wet aanpak schijnconstructies