Aannemen werknemer met arbeidsbeperking gestimuleerd

De overheid maakt het voor u als werkgever makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo lanceert UWV de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met 60.000 werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Daarnaast ging de Eerste Kamer akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis.

In de kandidatenverkenner kunt u als werkgever zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is.

De no-risk polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte. Het structureel maken van deze polis geeft u als werkgever zekerheid, omdat u niet langer de kosten van een zieke arbeidsgehandicapte werknemer hoeft te betalen.

Premiekorting wordt loonkostenvoordeel

Beide maatregelen moeten bijdragen aan het verwezenlijken van 100.000 banen volgend jaar. Een andere maatregel die al langer gold voor het aannemen van een arbeidsgehandicapte werknemer is dat u als werkgever recht heeft op een premiekorting. Vanaf 2018 wordt dit vervangen door het loonkostenvoordeel.

CijferMeester arbeidsbeperking