Werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling (WKR)

Per 1 januari as bent u verplicht de werkkostenregeling (wkr) te gebruiken voor uw personeel. Op 7 november jl heeft de staatssecretaris aangegeven u op deze regeling te willen voorbereiden door middel van een uitvoerige voorlichtingscampagne. U kunt bijvoorbeeld aanvullende informatie vinden op www.belastingdienst.nl/wkr en tijdens de diverse voorlichtingsbijeenkomsten.

Natuurlijk is uw situatie niet precies gelijk aan de situatie van andere werkgevers. Laat u daarom ook bijpraten door uw eigen CijferMeester. Die kan u bijvoorbeeld vertellen of het werkplekbegrip ook nadelen voor u heeft. Of er al dan niet belasting betaald moet worden, is namelijk in veel gevallen afhankelijk van de vraag of er sprake is van een werkplek of niet. In zijn brief van 7 november geeft de staatssecretaris aan dat een werkplek iedere plaats is die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is.

Het gaat om de werkplek in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vergaderzalen, bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen, maar ook de cockpit van een vliegtuig voor de piloot of de cabine van een trein voor de machinist. Een ander begrip dat volgend jaar nog meer om de hoek komt kijken is het noodzakelijkheidscriterium, hier hebben we het in een van onze eerdere nieuwsbrieven al over gehad.

Bent u al goed voorbereid? Na een gesprek met uw CijferMeester weet u het zeker.