Wegens Corona geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten

Tijdens de vakanties maken werkgevers vaak gebruik van vakantiekrachten om alle drukte op te vangen tijdens de zomer. Vaak zijn deze krachten studenten met een studiefinanciering of studielening. Wanneer zij te veel verdienen, moeten zij de financiering of lening stopzetten zodat zij niet aan het eind van het jaar terug moeten betalen. Dit geldt voor mbo’ers onder de 18 met een studentenreisproduct of mbo’ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen. Ook geldt dit voor hbo’ers en wo’ers met een studiefinanciering volgens het oude stelsel voor hoger onderwijs. Door de coronacrisis zijn er veel studenten actief in een cruciaal beroep en daarom heeft DUO besloten dat in 2020 geen bijverdiengrenzen zullen zijn voor vakantiekrachten die een studielening of studiefinanciering hebben.

Ook voor de jonge vakantiekrachten van 16 en 17 jaar is er sinds 1 januari geen bijverdiengrenzen, zij mogen onbeperkt verdienen naast de ontvangen kinderbijslag.

Let op, deze grenzen gelden niet voor vakantiekrachten die nog voortgezet onderwijs volgen of als de student gebruik maakt van het leenstelsel voor hbo en universiteit.