Stagiaires recht op minimumloon?

Bij 2 Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg waren stagiaires werkzaam die eigenlijk een normale dienstbetrekking hadden. In plaats van de stagevergoeding hadden zij recht op het minimumloon.

De stagiaires hadden hun opleiding al afgerond en werkten gemiddeld 32 uur per week. Zij ontvingen hiervoor ongeveer € 300 per maand. De Inspectie SZW is van mening dat er sprake is van een normale dienstbetrekking. De betrokken medewerkers hebben alsnog recht op aanvulling van hun loon tot het minimumloon.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek hebben de instellingen hun stagebeleid intussen aangepast. Met ingang van oktober 2016 worden medewerkers met een afgeronde opleiding aangenomen tegen het cao-loon. De instellingen krijgen wel een boete voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Wat doet Inspectie SZW?

De Inspectie SZW controleert of een stagiair ook daadwerkelijk stagewerkzaamheden uitvoert. Als de activiteiten niet hoofdzakelijk gericht zijn op leren maar op werken, is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is het wettelijk minimumloon van toepassing.

minimumloon

Bron: Inspectie SZW