Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Aanpassingen

Het minimumloon is gestegen van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. Hieronder staan de aangepaste bedragen.

Participatiewet

Per 1 januari 2017 zijn de bijstandsuitkeringen gestegens. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:

Gehuwden/samenwonenden

per maand € 1.333,78

vakantie-uitkering € 70,20

Totaal € 1403,98

Alleenstaanden en alleenstaande ouders

per maand € 933,65

vakantie-uitkering € 49,14

Totaal € 982,79

IOAW en IOAZ

De IOAW en de IOAZ vullen het gezamenlijke inkomen aan tot bijstandsniveau. Op onderstaande bedragen worden de bruto inkomsten in mindering gebracht.

Gehuwden/samenwonenden (beide partners 21 jaar of ouder)

per maand € 1.498,24

vakantie-uitkering € 119,86

Totaal € 1.618,10

Alleenstaanden en alleenstaande ouders zonder meerderjarige medebewoners

per maand € 1.158,80

vakantie-uitkering € 92,70

Totaal € 1.251,50

Alleenstaanden en alleenstaande ouders met een of meer meerderjarige medebewoners

per maand € 953,16

vakantie-uitkering € 76,25

Totaal € 1.029,41

AOW

De bruto uitkeringsbedragen per 1 januari 2017, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:

Gehuwden/samenwonenden

per maand € 769,03

vakantie-uitkering € 51,15

Totaal € 820,18

Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)

per maand € 1538,06

vakantie-uitkering € 102,30

Totaal € 1640,36

Maximale toeslag

per maand € 769,03

vakantie-uitkering € 51,15

Totaal € 820,18

Alleenstaanden

per maand € 1127,79

vakantie-uitkering € 71,61

Totaal € 1199,40

CijferMeester Wijzigingen 2017

Bron: Elzevier Nextens