Personeelsfonds: belastingvrij uitkeren aan uw personeel.

Wilt u uw personeel af en toe een belastingvrije vergoeding of verstrekking geven, dan is het personeelsfonds wellicht iets voor u. Wat is de bedoeling van zo’n personeelsfonds? U stort samen met uw werknemers geld in een pot. De storting van uw personeelsleden komt uit hun netto salaris. Uit deze pot kunnen zaken betaald worden die ten gunste komen van uw personeelsleden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van een verbouwing, rijlessen van kinderen, aankoop meubilair en
vakanties.

U mag belastingvrij gebruik maken van dit personeelsfonds als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder meer:

Uw bijdrage is elk jaar niet hoger dan de bijdrage van al uw personeelsleden bij elkaar.

Uw bijdrage is dus maximaal 50%.
Dit is de afgelopen vijf jaar ook zo geweest.
Het fonds doet uitkeringen en verstrekkingen aan het personeel.
Het fonds geeft geen vergoeding of verstrekking voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden.
Het bestuur van het fonds beslist of het verzoek om vergoeding of verstrekking akkoord is. Met andere woorden: de vergoeding of verstrekking is een gunst, geen recht van uw personeel.

Een belastinginspecteur interpreteerde de 2e voorwaarde alsof een bedrijf alleen maar een belastingvrije uitkering uit het personeelsfonds mag doen wanneer dit fonds minimaal vijf jaar bestaat. De rechtbank in Arnhem heeft deze inspecteur teruggefloten. Het zou dus in principe mogelijk moeten zijn om vanaf dag 1 belastingvrije uitkeringen en verstrekkingen te doen. Maar let op: mogelijk tekent de inspecteur hoger beroep aan.

Achtergrondinformatie
Uitspraak:
Rechtbank Arnhem, 12 april 2012 (gepubliceerd 19 april) nrs. AWB 11/3414, 11/3415 en 11/3417
Wettekst:Artikel 11 lid 1 n Wet LB: n.
uitkeringen en verstrekkingen, andere dan die ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden, die de werknemer ontvangt uit een fonds tot welks middelen de inhoudingsplichtige gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of minder heeft bijgedragen dan de bij het fonds betrokken werknemers, tenzij die uitkeringen en verstrekkingen geschieden ingevolge een aanspraak die niet tot het loon behoort;