Geen informatie over uw personeel? Gevolg: een flinke belastingaanslag.

Wanneer er personeel in uw onderneming werkt, bent u verplicht om hun gegevens te noteren. Daarnaast moet u onder meer een kopie van hun legitimatiebewijzen bewaren en aan de hand van deze legitimatiebewijzen controleren of men inderdaad is wie men zegt te zijn. Hebt u uw zaken niet goed voor elkaar, dan kan dit u een flinke belastingaanslag opleveren zo ontdekten de eigenaars van een pizzeria. Het gaat hierbij om een vader en zoon die twee pizzeria’s bezitten. Zij oefenen hun onderneming uit in de vorm van een Vof. De Belastingdienst komt een aantal keren bij hen op bezoek om het aantal aanwezige personeelsleden te controleren. Daarbij ontdekken zij dat een aantal mensen niet op de loonlijst staat. Vader en zoon wordt gevraagd om nadere informatie over deze personen, maar deze informatie willen of kunnen ze niet verstrekken. De Belastingdienst gaat er daarom van uit dat er een flinke zwarte omzet moet zijn geweest en maakt zelf een veel hogere berekening van de omzet en keert de bewijslast om. Dat wil zeggen dat vader en zoon moeten bewijzen dat de omzet niet zo hoog is als de Belastingdienst stelt. Vader en zoon stappen naar de rechter. Een van de argumenten is dat de inspecteur hen eerst had moeten waarschuwen voor hij de bewijslast omkeerde. De rechter geeft de Belastingdienst gelijk. Dit onder meer omdat vader en zoon de inspecteur, ondanks herhaald verzoek, niet de juiste informatie hebben gegeven.

Bron: (deze week pas gepubliceerd)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 30 september 2011, nr. 10/00023, lj-nummer: BV2349

Eerder heeft zich een soortgelijke case voorgedaan bij ook een pizzeria. In dit geval bleek uit de boeken dat men voor de bezorgservice gemiddeld 4000 dozen per jaar bestelde. In diezelfde boeken bleek echter slechts een omzet van ca. 800 pizza’s. Waar de rest van de dozen was gebleven, kon men niet uitleggen. De reactie van de belastingdienst laat zich raden.