Flexcontracten met korte tussenpauze weer mogelijk?

Het was zo mooi bedoeld, de nieuwe flexwet. Wanneer men binnen twee jaar drie contracten sluit, kreeg men min of meer automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit tenzij er een pauze van zes maanden tussen zit.
Wanneer men behoefte heeft aan een vaste baan, is dit inderdaad een mooie oplossing. Veel opdrachtgevers (en sommige opdrachtnemers) zitten echter niet te wachten op dit dienstverband. Met name bij seizoensarbeid leverde deze bepaling dan ook veel ongewenste bij-effecten op.

Seizoensarbeid en een arbeidspauze van 3 maanden

Om deze branche tegemoet te komen, wordt de regeling per 1 juli aanstaande aangepast. Na deze aanpassing is het weer mogelijk om een vast dienstverband te voorkomen met een pauze van drie maanden. Maar let op: deze versoepeling geldt niet voor iedereen. In de eerste plaats moet het gaan om seizoensgebonden functies die hoogstens negen maanden per jaar kunnen worden verricht. De seizoensgebondenheid moet daarbij het gevolg zijn van klimatologische of natuurlijke omstandigheden. In de tweede plaats moet deze mogelijkheid in de desbetreffende CAO-regeling zijn opgenomen. Wanneer in uw branche geen CAO of een nog niet aangepaste CAO geldt, kunt u dus niet van deze versoepeling gebruik maken.

Kortom, een aardige versoepeling, die echter alleen onder strikte voorwaarden gebruikt kan worden door de seizoensgebonden doelgroep.