Compensatie transitievergoeding ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers die een langdurig zieke werknemer willen ontslaan, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een compensatie voor de te betalen transitievergoeding. Dit blijkt uit antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de SP.

Terugwerkende kracht

De maatregel krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die sindsdien een transitievergoeding hebben uitbetaald aan langdurig zieke werknemers, in aanmerking komen als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

104 weken

Werkgevers moeten het loon van een zieke werknemer eerst minimaal 104 weken doorbetalen. Vervolgens moeten zij bij ontslag de wettelijk verplichte transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvangen zij in de toekomst dus een compensatie.

Truc

Met de maatregel wil het kabinet de problematiek rond ‘slapende dienstverbanden aanpakken’. Hierbij zijn werknemers wel in dienst, maar krijgen zij geen loon. Werkgevers gebruiken deze truc om ervoor te zorgen dat zij niet de transitievergoeding hoeven te betalen wegens de beëindiging van het dienstverband.

Transitievergoeding