Wiebes repareert Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de aftrekmogelijkheden onder de nieuwe pensioenwetgeving van toekomstige indexaties voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) geblokkeerd. Met een novelle is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer gewijzigd.

De wet was eind december al door de tweede kamer goedgekeurd. Op het laatste moment, voor behandeling door de eerste kamer heeft Wiebes de wet teruggetrokken. De aftrekmogelijkheid zou de overheid miljarden aan belastinggeld kosten.

Wetsvoorstel

Wiebes heeft een onderzoek laten plegen. “De conclusie van dit onderzoek is dat het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 34e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit, waardoor ook de budgettaire derving zich niet kan voordoen. In het hiervoor genoemde antwoord in de memorie van antwoord is abusievelijk geen rekening gehouden met deze bepaling, waardoor ten onrechte de suggestie is gewekt dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is.” Dat schrijft hij in de toelichting bij de novelle.

Aftrekmogelijkheden

De staatssecretaris vindt de beperking in het genoemde artikel te streng. “Het volledig uitsluiten van de aftrek is ongewenst omdat het een kleine groep van rond 6% van de DGA’s betreft die in vergelijking met de hele populatie ten onrechte benadeeld zou worden. Om die reden wordt in deze novelle alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld.”

Pensioen in eigen beheer