Geen vrijstelling schenkbelasting pensioen eigen beheer

Er komt geen eenmalige vrijstelling van de schenkbelasting in relatie tot de partner om zo het succes van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) te vergroten.

‘Binnen de geschetste kaders voor de DGA en zijn partner moet het mogelijk zijn om waar nodig tot een passende compensatie zonder heffing van schenkbelasting te komen’. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer in zijn memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017.

Volgens Wiebes hebben een DGA en zijn partner voldoende alternatieven tot hun beschikking, zodat geen sprake hoeft te zijn van een schenking. Ook indien men niet in algehele huwelijksgemeenschap is getrouwd, kan men goede afspraken maken dan wel een passende compensatie overeenkomen voor het verlies aan rechten door de partner, aldus de staatssecretaris. Hij komt dan ook tot de conclusie dat het binnen de geschetste kaders voor de DGA en zijn partner mogelijk moet zijn om waar nodig tot een passende compensatie zonder heffing van schenkbelasting te komen.

CijferMeester schenkbelasting