Pensioenopbouw 2015

Pensioenopbouw 2015

Afgelopen week heeft de Kamer een voorstel aangenomen waardoor onze pensioenopbouw gewijzigd wordt. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari a.s. Hebt u een pensioen bij uw eigen bv? Dan is het verstandig om nu alvast de consequenties van deze wijzigingen met ons door te nemen. Hebt u een pensioen via uw werkgever? Dan hebben wij goed nieuws voor u, want u houdt waarschijnlijk netto meer salaris over.

Wat gaat er wijzigen? Omdat wij in het algemeen steeds ouder worden, gaat de pensioenleeftijd langzamerhand omhoog. Omdat wij hierdoor langer de tijd hebben om een pensioen op te bouwen, gaan veel pensioenpremies omlaag, net als de opbouwpercentages voor het pensioen bij uw eigen bv. Daarnaast wordt er een maximaal salaris vastgesteld waarover u pensioen op mag bouwen. Verdient u meer dan dit maximale salaris? Dan moet u dus voor het meerdere op een andere manier geld opzij leggen voor uw oudedag. Voor 2015 wordt dit maximale salaris volgens de huidige plannen € 100.000.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/27/eerste-kamer-stemt-in-met-fiscale-hervorming-pensioenopbouw.html