Pensioen in eigen beheer, een molensteen om uw nek? De overheid biedt een oplossing.

Wanneer u bij uw eigen bv werkt, hebt u vaak de mogelijkheid om bij deze bv een pensioen op te bouwen. Dit biedt u financieel aantrekkelijke mogelijkheden: u blijft de baas over uw eigen pensioen, u bv heeft een aftrekpost en u kunt uw pensioenpot onder voorwaarden gebruiken in uw eigen bedrijf.

Maar let op: uw bv moet voldoende in kas hebben om uw pensioen te kunnen uitkeren. Net als bij de grote pensioenfondsen, eist men ook dat er bij uw eigen bv voldoende dekking aanwezig is voor uw pensioen. Daarnaast bent u verplicht om uzelf later het opgebouwde pensioen uit te keren. Had u voldoende dekking voor uw pensioen, maar ziet u de dekking zo langzamerhand verdampen? Dan is er in de toekomst mogelijk te weinig geld om uw pensioen uit te betalen. De overheid biedt u nu een tijdelijke mogelijkheid om uw pensioen te verlagen. De dekking van uw pensioen moet dan minder zijn dan 75%. Daarnaast mag deze onderdekking niet uw eigen schuld zijn, bijvoorbeeld doordat u in het verleden dividend uit de bv heeft ontvangen.

Wilt u weten of u ook voor deze regeling in aanmerking komt? Neem dan contact op met uw CijferMeester.