Korten op pensioen leidt niet tot meer fiscale ruimte.

Indien u wordt geconfronteerd met een korting op het pensioen dan is dat voor u mogelijk aanleiding om zelf extra maatregelen te nemen, bijv. in de vorm van het afsluiten van extra lijfrente of het storten op een bankspaarrekening. Op deze wijze legt u extra geld opzij om later toch eenzelfde levensstandaard te kunnen houden.

Nu zou u denken dat de korting op uw pensioen leidt tot (meer) fiscale ruimte en dat u zo de extra lijfrente of storting op banksparen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Helaas is dat vooralsnog niet mogelijk. De belastingdienst is nl. van mening dat de korting op het pensioen t.z.t. ook weer ongedaan kan worden gemaakt in de toekomst.