Kennisbank

Aftrekbare kosten bij het volgen van een studie

- Confucius zou hebben gezegd: “De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt. En om het toe te geven als je het niet hebt.” Kennis kan ook worden beloond in Nederland, sommige studiekosten zijn namelijk aftrekbaar. Hoe zit dit precies voor 2019 en 2020? Allereerst is het belangrijk om te bepalen of ...


Extra centje voor scholieren en studenten

- In de zomer hebben de scholieren en studenten wat meer tijd over en verdienen ze graag wat bij door als vakantiekracht op verschillende plekken ingezet te worden. Wist u dat u, als ondernemer, deze groep wat makkelijker kunt maken? Als u gebruik maakt van de studenten- en scholierenregeling, kunt u bij het berekenen van de in ...


Extra OV-taks voor ondernemers die profiteren van overheidsinvesteringen

- De overheid overweegt een extra taks voor personen die een graantje meepikken van overheidsinvesteringen zoals ov-uitbreidingen. Hiermee wordt gehoopt het begrotingstekort van 2040 te verlagen. Dat er ‘baathebbers’ zijn bij grote infrastructuur projecten bleek uit een onderzoek van het Centraal Planbureau naar de nieuwe A2-tunnel in Maastricht. De huizenprijzen stegen aanzienlijk nadat de snelweg onder de ...


Pas op onterecht niet-verlegde btw

- Normaal valt de heffing van btw bij de ondernemer die de prestatie verricht, behalve als de afdracht van btw verlegd is naar de afnemer. Bijvoorbeeld bij een onderneming in de schoonmaakbranche of als een buitenlandse ondernemer voor een Nederlandse afnemer in Nederland een dienst verricht. Wanneer de verleggingsregeling wordt toegepast, staat er geen btw op de ...


Betalingsonmacht: het nut van het melden

- Soms kunnen ondernemers te maken krijgen met financiële of cashflow problemen. Als er dan bepaalde belastingschulden niet op tijd betaald kunnen worden, is het belangrijk dat dit gemeld wordt bij de Belastingdienst, zodat de ontvanger op de hoogte is dat de belastingplichtige in betalingsproblemen verkeert. Wie is aansprakelijk? Volgens artikel 26 Invorderingswet 1990 (IW) kunnen bestuurders (onder ...


Verkoop goederen naar EU-landen: let op uw verantwoordelijkheden!

- Indien u goederen verkoopt aan een ondernemer met een btw-identificatienummer in een ander EU-land en deze goederen worden ook daadwerkelijk vervoerd naar een ander EU-land, dan past u het 0%-tarief toe. Er is dan sprake van een ‘intracommunautaire levering’ (ICL). Dit betekent dat u uw klant geen btw in rekening hoeft te brengen. U moet ...


Vanaf 2020 minder lang partneralimentatie betalen

- De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Door de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel worden vooral de hoogte en duur van partneralimentatie aangepakt. Als uitgangspunt gaat de ...


Pas op voor dreigmails van nepgerechtsdeurwaarders

- De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als deurwaarder. Ze sturen dreigmails of nepaanmaningen. Als uw organisatie zo’n bericht ontvangt, check dan altijd de afzender. Een gerechtsdeurwaarder brengt bij een ontruiming over beslag een wettelijk bepaald tarief in rekening bij de schuldenaar. Hij krijgt geen vergoeding als er geen actie ondernomen ...


Ondernemer kan onder voorwaarden 4% WOZ-waarde woning in aftrek brengen als gebruiksvergoeding

- Het ondernemen vanuit het eigen huis, het “thuiswerken”, wordt steeds populairder. De kosten van het ondernemen vanuit uw eigen huis zijn in principe niet aftrekbaar. Er wordt echter een uitzondering gemaakt als de werkruimte afsplitsbaar is van de woning (een eigen opgang/ingang en eigen voorzieningen). Daarnaast moet er een substantieel deel van het inkomen in ...


Het UBO-register komt er aan!

- Doel en stand van zaken. Doel van dit register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering. De transparantie over wie de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming is, moet hierbij helpen. Op basis hiervan worden ondernemingen verplicht om hun (in)directe uiteindelijke eigenaren te registreren. Het gaat dan om de natuurlijke persoon (ultimate ...


Regeling compensatie transitievergoeding

- In maart is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen ...


Pas goed op met btw en uitstaande leningen

- Een B.V. waarvan de omzet gedeeltelijk bestaat uit renteontvangsten op uitstaande leningen en voor een gelijk of kleiner gedeelte uit belaste managementopbrengsten, kan de in rekening gebrachte btw slechts pro rata verrekenen. Een B.V. verleende, voor de omzetbelasting belaste managementdiensten. Daarnaast bestond de omzet voor een nog groter gedeelte uit renteopbrengsten van uitstaande geldleningen aan gelieerde ...


Veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer

- Heb je een zieke werknemer in dienst? Dan moet je die twee jaar lang loon blijven betalen. Dat is vaak lastig. Met nieuwe maatregelen wordt dit nu makkelijker, duidelijker en goedkoper. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), werkgeversorganisaties en verzekeraars maakten hier afspraken over. De eerste twee jaar ben je als werkgever verplicht het ...