Werk aan de winkel bij uw eigen woning.

Zoals u vast al opgemerkt heeft, gaat er de komende tijd het nodige veranderen op eigen woning gebied.

Allereerst wordt de hypotheekrente aftrek vanaf 2014 langzaam beperkt, ook voor bestaande gevallen. Wist u dat deze beperking alleen geldt voor uw eigen woning, en waarschijnlijk niet voor de woning die op de balans van uw bv staat?

Daarnaast wordt u bij het aangaan van een nieuwe hypotheek of een hypotheekverhoging per 2013 gedwongen tot aflossing in termijnen. Hier hebben we u in een voorgaande nieuwsbrief al op gewezen.

Hebt u een hypotheek met een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), zoals een spaarhypotheek? Kijk dan goed na of u deze KEW in box 1 of box 3 hebt geplaatst. Zit deze in box 3, dan is het meestal verstandig om deze keuze te wijzigen in box 1. Dit kunt u uiterlijk tot 1 april a.s. doen. Denk hier niet te licht over en schakel hierbij uw adviseur in. Weet u niet of uw KEW in box 1 of box 3 zit? Dan kunt u dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Tenslotte wijzen wij u graag op een douceurtje dat de regering u te bieden heeft. U mag de rente op een eventuele restschuld op uw hypotheek onder voorwaarden ruim tien jaar lang van uw belasting aftrekken (in het oorspronkelijke voorstel was dit vijf jaar). Deze regeling zou pas op 1 januari a.s. ingaan, maar de staatssecretaris komt u tegemoet door aan te geven dat deze voordelige aftrekregeling ook geldt voor woningverkopen vanaf 29 oktober jl.

Kortom, er zijn genoeg ontwikkelingen te melden op het gebied van uw woning. Wij helpen u graag om door het bos van nieuwe regels de bomen te laten zien.

Bron: Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning d.d. 20 november 2012