Voordeel voor verkopers bedrijfspanden en woonhuizen tijdelijk uitgebreid.

Wanneer u vanaf 1 september jl. een bedrijfspand of woonhuis aanschaft, heeft de staatssecretaris een tijdelijk voordeel voor u in petto, wanneer u hetzelfde pand binnen 36 maanden weer moet verkopen. Wat is er aan de hand? Bij de aankoop van een bedrijfs- of woonpand betaalt  u overdrachtsbelasting over de aankoopprijs. Verkoopt u datzelfde pand, dan betaalt de koper ook overdrachtsbelasting over zijn aankoopprijs. Zit er weinig tijd tussen aankoop en verkoop? Dan hoeft de koper slechts overdrachtsbelasting te betalen over het verschil tussen de oude en de nieuwe aankoopprijs. Vaak staat in het koopcontract dat dit voordeel doorbetaald moet worden aan de verkoper.

Voorbeeld (we gaan uit van een tarief van 6%):

U koopt een bedrijfspand voor € 200.000 en verkoopt dit vervolgens voor € 250.000.

Zonder voordeelregeling:

U betaalt € 12.000 overdrachtsbelasting over € 200.000, de koper betaalt € 15.000 overdrachtsbelasting over € 250.000. In totaal wordt er dus € 27.000 overdrachtsbelasting betaald.

Met voordeelregeling:

U betaalt € 12.000 overdrachtsbelasting over € 200.000, de koper betaalt € 3.000 overdrachtsbelasting over € 50.000 (€ 250.000 min € 200.000). In totaal wordt er nu € 15.000 aan overdrachtsbelasting betaald. De teruggave die de koper ontvangt (€ 15.000 min € 3.000 = € 12.000) betaalt de koper meestal terug aan u. Uw voordeel bedraagt dan € 12.000!

Normaal geldt deze voordeelregeling alleen wanneer u het pand binnen 6 maanden na aankoop verkoopt. Tijdelijk geldt deze regeling echter ook wanneer u het pand binnen 36 maanden na aankoop verkoopt. Deze lange termijn geldt alleen bij verkoop van panden die u op 1 september 2012 of later hebt gekocht.