Schenkingsvrijstelling 2015 woning

Schenkingsvrijstelling 2015 bij woning in aanbouw

Zoals u wellicht weet, geldt de ruime schenkingsvrijstelling van € 100.000 nog tot en met 31 december a.s. Maar wat nou als u dan nog niet helemaal klaar bent met verbouwen?

In principe hebt u in 2015 geen recht meer op de vrijstelling en moet u dus schenkbelasting betalen over het ontvangen bedrag. De staatssecretaris laat weten dat hij een uitzondering zal maken voor een woning in aanbouw. Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan deze verlenging van de vrijstelling.
Deze zijn als volgt:

  • De woning in aanbouw moet al in 2014 een eigen woning zijn van degene die de schenking ontvangt. Daarbij gaat het om een eigen woning volgens de fiscale regels van artikel 3.111 lid 3 van de Wet inkomstenbelasting,
  • Uiterlijk 31 december 2014 is de notariële akte opgemaakt waarbij u de eigendom krijgt van de bouwgrond, het recht van erfpacht of het recht van opstal of het appartementsrecht,
  • U besteed in 2014 minimaal 10% van de schenking aan de aankoop of bouwtermijnen, en
  • Het bedrag dat u in 2014 nog niet hebt besteed, besteed u aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die (alle) in 2015 vervallen.

Kortom, er zijn nogal wat haken en ogen verbonden aan deze verruimde termijn. Laat u daarom goed begeleiden door uw CijferMeester om fiscale risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.