Monumentenpand? Onderhoudskosten aftrekken!

Wanneer u een woning hebt, zijn de onderhoudskosten in het algemeen niet aftrekbaar van de belasting. Dit in tegenstelling tot de (hypotheek)rente die u eventueel zou betalen wanneer u het geld voor het onderhoud leent.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Aftrek van onderhoudskosten

Is uw woning een monumentenpand? Dan zijn er wel mogelijkheden voor aftrek van onderhoudskosten. In dat geval moet het echter wel gaan om een pand dat is aangewezen als rijksmonument. Begin maart is een aangepast besluit over dit onderwerp verschenen.

Welke kosten kunt u aftrekken?

Wat kunt u aftrekken? Aftrek is mogelijk tot maar liefst 80% van de drukkende onderhoudskosten. Drukkend wil zeggen dat u ze niet vergoed krijgt of dat ze niet betaald worden door iemand anders. De kosten moeten dus voor uw rekening komen. Ook zijn zogenoemde huurderslasten niet aftrekbaar. Dat zijn de onderhoudskosten die u ook zou hebben wanneer u het pand van iemand anders zou hebben gehuurd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tuinonderhoud.

Ook voor buitenlandse panden

Nieuw is onder meer dat zelfs een buitenlands monumentenpand voor deze aftrek in aanmerking komt. Deze toevoeging is noodzakelijk, omdat de beperking tot een Nederlands monumentenpand niet geaccepteerd werd door de Europese rechter. Dat wil overigens niet zeggen dat de onderhoudskosten voor elk buitenlands monumentenpand in aanmerking komen. Het moet bijvoorbeeld gaan om een pand dat tot het Nederlandse culturele erfgoed behoort, en dat zijn er wereldwijd niet veel.

Is uw pand geregistreerd?

Bezit u een monumentenpand, maar is dat nog niet opgenomen in het bijbehorende register? Dan is het besluit ook vriendelijk voor u. Zodra uw aanvraag tot opname in het register onherroepelijk is goedgekeurd, mag u al gebruik maken van deze regeling. U hoeft dus niet te wachten tot uw monumentenpand in het register is opgenomen.

Bron: Besluit 7 maart jl., Zie bijlage.