Hypotheek bij eigen bv of elders? Vergeet uw melding niet!

Wanneer u een hypotheek- of andere geldlening hebt afgesloten via een bank of verzekeraar, neemt deze de melding bij de Belastingdienst voor zijn rekening. Hebt u echter in 2014 een hypotheek of andere lening afgesloten bij uw eigen bv, of bij derden (ouders, buren, vrienden et cetera), dan moet u deze aanmelden bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, of niet op tijd, dan kan u dat de hypotheekrente aftrek over 2014 kosten. Er gelden diverse termijnen waarbinnen u de melding moet doen, daar informeren wij u desgewenst graag over. Neem echter het zekere voor het onzekere en meld uw lening voor 31 december as aan bij de Belastingdienst. De meldingsformulieren vindt u op de website van de Belastingdienst, of vraag uw CijferMeester om assistentie.