Wijzigingen box 3, wat nu?

Er staat ons een flink aantal wijzigingen in box 3, de belastingheffing op uw vermogen, te wachten. Wat zijn de voordelen? En, hoe kunnen we de nadelen zoveel mogelijk voorkomen? Belangrijk daarbij is om te beseffen dat voor de belastingheffing van belang is wat uw vermogen op 1 januari is.

Meer weten? zoek een Vestiging bij u in de buurt.

Vrijgesteld vermogen omhoog

Bent u nog niet van de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan hebt u een voordeel. Het vrijgestelde vermogen gaat per 1 januari meer dan 3.000 euro per persoon omhoog naar 24.437 euro. Het zou dus zo maar kunnen dat u minder belasting hoeft te betalen dan vorig jaar. Wellicht komt u door deze verhoging zelfs in aanmerking voor toeslagen, zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag.
Geniet u al wel van uw AOW? Dan gaat de basisvrijstelling voor u uiteraard ook omhoog naar 24.437 euro. Als AOW-er had u echter recht op een extra vrijstelling, de ouderdomsvrijstelling. Deze verdwijnt per 1 januari 2016. Het zou dus zo maar kunnen dat u extra belasting gaat betalen of geen recht meer heeft op een toeslag.

Per 1 januari 2017 gaat de algemene vrijstelling omhoog naar 25.000 euro per persoon. De te betalen belasting over uw vermogen gaat echter omhoog. Tot 100.000 euro hebt u niets te vrezen, uw belastingheffing gaat zelfs omlaag. Bezit u meer dan dat bedrag, dan kunt u slechter af zijn dan nu, vooral wanneer uw vermogen boven de 1.000.000 euro komt.

Zorg voor minder vermogen

U kunt eenvoudig belasting besparen door te zorgen dat uw vermogen per 1 januari omlaag gaat. Stel grote aankopen dus niet uit tot na de jaarwisseling. Verwacht u winst te maken bij de verkoop van uw woning? Dan is het voor box 3 handig om de verkoop uit te stellen tot het nieuwe jaar. Een andere tip: het saldo van een bankrekening is belast, een mooi kunstwerk aan de muur of een auto echter niet (tenzij u dit als belegging heeft gekocht). Bent u van plan geld weg te schenken? Dan is het soms ook voordelig dit voor de jaarwisseling te doen. ‘Gewoon’ tijdelijk grote bedragen van uw bankrekening halen is geen oplossing. Wanneer dit bedrag in de loop van het jaar weer teruggestort wordt, rekent de Belastingdienst dit bedrag soms toch tot uw vermogen. Vermogen verschuiven naar uw bv of naar een VBI (beleggingsinstelling) kan op dit moment nog een oplossing zijn. In uw bv betaalt u belasting over het werkelijk rendement. Bij een VBI gaan ze uit van 4%. Er is echter onlangs een amendement ingediend waarbij men ook deze sluiproute onaantrekkelijk gaat maken. Kortom, belasting besparen is zeker mogelijk, maar bij grotere bedragen kan het zinvol zijn eerst advies in te winnen.

Bron: 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT