Veranderingen aangifte op komst.

Binnenkort verstrijkt weer de termijn voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst maakt het u makkelijk door alvast een deel van de cijfers voor u in te vullen, maar let op: u blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste cijfers. De fout kans is vooral bij samenwoners en gehuwden erg hoog. U bent dus gewaarschuwd!

Daarnaast gaat er ook in de toekomst het nodige veranderen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Nu kan de inspecteur nog drie jaar doen over het vaststellen van uw aangifte. Dit wordt in de toekomst 15 maanden, gerekend vanaf de datum waarop u de aangifte heeft ingeleverd. Voor goedwillende belastingbetalers gaat de termijn waarbinnen de inspecteur kan terugkomen op uw aanslag terug van vijf naar drie jaar. Voor kwaadwillende belastingbetalers wordt de termijn echter niet verkort, maar verlengd naar maar liefst twaalf jaar. U weet dus pas na tien jaar helemaal zeker dat uw belastingaanslag akkoord is. Ontdekt u zelf een fout in uw aangifte? Dan hebt u in de toekomst na indiening 18 maanden de tijd om uw aangifte te wijzigen. U kunt hiervoor dan geen officieel bezwaarschrift meer in te dienen. Kortom, er staan ons de nodige wijzigingen te wachten. Deze wijzigingen gaan bovendien niet alleen gelden voor uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook voor uw aangifte erf- en schenkbelasting.

Wilt u zeker weten dat uw aangifte inkomstenbelasting goed wordt ingediend? Schakel ons dan in voor een deskundige begeleiding.

Bron:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2013/03/08/sneller-meer-zekerheid-voor-belastingplichtigen.html