Zelfstandigenaftrek 2015? Zorg voor een urenspecificatie!

Pas op met de zelfstandigenaftrek, jaarlijks minimum van 1.225 uur!

Wanneer u als zelfstandig ondernemer gebruik wilt maken van de zelfstandigenaftrek, moet u per jaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden. Dit betreft niet alleen de zogenoemde declarabele uren, maar ook de tijd die u besteed aan uw administratie, de schoonmaak, uw reistijd et cetera. Dat u deze uren maakt, is echter niet genoeg, u moet ze namelijk ook aannemelijk kunnen maken. Dat wil zeggen dat u ze gemotiveerd moet kunnen onderbouwen.

Onlangs diende een zaak voor de rechter waarbij de desbetreffende ondernemer (een kamerverhuurder) volgens de rechter te kort schoot in zijn onderbouwing. Hij gaf de inspecteur een overzicht van de werkzaamheden die hij in een bepaalde week had verricht. Daarbij gaf hij aan dat de werkzaamheden in de overige weken ongeveer gelijk waren aan de werkzaamheden in de geschetste week. In zijn weekoverzicht nam hij een aantal uren mee onder de noemer ‘ diversen’, hij kon de rechter echter niet toelichten wat dit precies inhield. Ook kan hij niet toelichten waarom hij gemiddeld 15 uur per week besteed aan het onderhoud van het pand, maar verder geen onderhoudskosten heeft gemaakt voor bijvoorbeeld materialen en gereedschappen.

Kortom, de rechter wil best geloven dat de man druk is geweest met de verhuur van zijn pand, maar vind een globaal overzicht van de werkzaamheden in een week volstrekt onvoldoende om aannemelijk te maken dat hij jaarlijks minimaal 1.225 uur aan zijn onderneming besteed. De zelfstandigenaftrek wordt hem dan ook niet gegund.

Wilt u aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek? Zorg dan voor een gedegen en gespecificeerde onderbouwing van de door u gemaakte uren.

 

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:10022