Kenbare fout belastinginspecteur? Belasting terug betalen!

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de reclameslogan Foutje? Bedankt! niet opgaat wanneer het bij u als belastingplichtige duidelijk (‘kenbaar’) is dat de inspecteur een fout heeft gemaakt. Een lagere rechter had in deze zaak een tegenovergesteld oordeel. In deze zaak gaat het om de discussie of een pand in box 1 of box 3 valt. De belastingplichtige vindt dat het box 3 moet zijn, de belastinginspecteur is het daar niet mee eens. De inspecteur schrijft aan belastingplichtige dat hij de aangifte zal corrigeren en dat belastingplichtige een hogere belastingaanslag tegemoet kan zien.

Door een foutje bij de Belastingdienst, wordt de door de inspecteur aangekondigde correctie niet verwerkt in de software van de Belastingdienst. De belastingplichtige krijgt als gevolg daarvan een lagere belastingaanslag dan door de inspecteur is aangekondigd. De belastingplichtige is het daar niet mee eens en stapt naar de rechter. Bij het Hof krijgt de belastingplichtige gelijk, maar de Hoge Raad denkt daar toch anders over. Hij oordeelt dat de Belastingdienst een fout mag herstellen wanneer deze kenbaar was bij belastingplichtige. Voor de in deze zaak gemaakte fout geldt hetzelfde als bij een kenbare type- of rekenfout, aldus de Hoge Raad. Een andere rechter mag in deze zaak uit gaan zoeken of de fout inderdaad kenbaar was bij deze belastingplichtige.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:1528