Fiets van de zaak

Fiets van de zaak

Vanaf volgend jaar valt de ‘fiets van de zaak’ onder de werkkostenregeling in de rubriek ‘vrije ruimte’ en worden de mogelijkheden om hier iets voor uw personeel te doen enorm beperkt. Indien u op dit punt plannen heeft, kunt u deze dus beter nog in 2014 realiseren.

Tot 31-12-2014 zijn de regels als volgt:

Heeft uw werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets tot maximaal € 749 onbelast vergoeden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Uw werknemer gebruikt de fiets op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist.
  • U hebt in het kalenderjaar en de 2 voorafgaande kalenderjaren geen fiets vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld.

Als u meer vergoedt dan € 749, is het meerdere loon.

U mag aan uw werknemer bij elkaar voor maximaal € 82 per kalenderjaar onbelast vergoeden of verstrekken voor met de fiets samenhangende zaken. Voorbeelden van zaken die met de fiets samenhangen, zijn: een regenpak, reparatiekosten, een extra slot of een steun voor de tas. Verder mag u ook een fietsverzekering onbelast vergoeden of verstrekken. Voorwaarde is dat uw werknemer de fiets gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij voor woon-werkverkeer reist. Zaken die uw werknemer ook zonder de fiets gebruikt, zoals warme kleding, mag u niet onbelast vergoeden of verstrekken.

Het bovenstaande geldt ook als u de fiets zelf koopt en ter beschikking stelt aan de medewerker.